Referenties

Analytic Storytelling voor wetenschappers, beleidsmedewerkers en andere kenniswerkers

Analytic Storytelling is een storytelling-methode voor mensen die werken met complexe informatie. Als onderzoeker, beleidsmedewerker, of andere kenniswerker, verzamel je complexe informatie, en analyseert en structureert deze tot een coherent verhaal. Analytic Storytelling biedt hiervoor training, advies en ondersteuning bij het maken van communicatiemiddelen.

ZinInZin is de oprichter van Analytic Storytelling. Inmiddels zijn we gegroeid naar een groot team en werken we met mensen van o.a. 10+ Nederlandse universiteiten, academische ziekenhuizen en hogescholen, Data Academie, TIAS Business School, Kamer van Koophandel, NanoNextNL, Nederlandse Taalunie
Lees meer op de website

Argumentenfabriek Denkacademie

Logo Argumentenfabriek

De Denkacademie is de opleidingentak van De Argumentenfabriek. De Denkacademie traint professionals in helder denken. Gebruikmakend van het visuele denkgereedschap van De Argumentenfabriek leren deelnemers aan de Denkacademie systematisch nadenken aan de hand van vraagstukken uit hun eigen praktijk.

ZinInZin is actief als trainer voor de Argumentenfabriek Denkacademie. Een complex vraagstuk helder benaderen past bij ZinInZin.

 

Gemeente Utrecht

Logo gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht ondersteunt bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties met het besparen en opwekken van duurzame energie. Daarmee wil de gemeente samen op weg naar een klimaatneutrale stad in 2030.

ZinInZin organiseerde voor het Windenergie-programma van de Gemeente Utrecht een stadsgesprek. 300 Utrechtse burgers, ondernemers, belangengroepen, experts en politici kwamen bijeen om te praten over de voor- en nadelen van windenergie.

 

Nationale DenkTank

Logo Nationale DenkTank

De Nationale DenkTank (NDT) bouwt op een unieke manier bruggen tussen bedrijfsleven, wetenschap en overheid: door elk jaar met een denktank van jonge denkers een maatschappelijk probleem te tackelen wordt een levenslang netwerk van maatschappelijk geëngageerde professionals opgebouwd. Thema's zijn gevarieerd: zorg, onderwijs, energiebesparing, vertrouwen in instanties, arbeidsorganisatie en duurzaam voedsel.

ZinInZin ondersteunde de NDT met uiteenlopende projecten als:
>> het vormgeven van partnerships met bedrijfsleven, overheid en wetenschap
>> het organiseren van de eindpresentatie van de adviezen voor 300 genodigden (Meer informatie)
>> het vormgeven en organiseren van de Zomerschool: een unieke masterclass van twee weken
>> het schrijven van publicaties als de krant met eindresultaten

 

Ministerie van OCW

Logo Ministerie van OCW

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Verder wil het ministerie dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen.

ZinInZin ondersteunde OCW bij het vormgeven van samenwerking tussen masterstudenten en het maatschappelijk veld. Dit gebeurde in het project Masterklasse waar mogelijkheden voor bijvoorbeeld scholarschips, prijsvragen en (pre-)traineeships.

 

VerdraaidGoed!

Logo VerdraaidGoed!

VerdraaidGoed! (VG!) is een leuk, duurzaam, innovatief en exclusief productlabel. De speelse en verrassende producenten worden allemaal gemaakt van restmaterialen in een sociale werkplaats in Nederland.

ZinInZin hielp Lisanne Dölle van The First Monkey bij de oprichting van VG!. VG! probeert de wereld leuker en duurzamer te maken met leuke, nuttige én duurzame producten. Meer informatie

 

 

Ecofys

Logo Ecofys

Ecofys is één van de pioniers op het gebied van duurzame energie, energiebesparing en klimaatverandering. De activiteiten lopen al 25 jaar van theoretisch onderzoek tot het ontwerp van praktische installaties, van klein tot groot, van nationaal tot internationaal, en van zon tot wind tot bio tot efficiency.

ZinInZin ondersteunde Ecofys bij duurzaamheid van bioenergie: een complexe maar tegelijkertijd noodzakelijke energiebron. Dit resulteerde onder andere in het unieke The Energy Report, een samenwerking met WWF. Meer informatie

Ook droeg ZinInZin bij aan studies over (indirect) land use change.