Over ZinInZin

Analytic Storytelling gaat verder

Een groot deel van de activiteiten van ZinInZin is opgegaan in Analytic Storytelling. Analytic Storytelling is een methode om complexe informatie in een helder en overtuigend verhaal te vatten. Lees meer:

 

ZinInZin maakt complexe zaken helder

ZinInZin helpt graag om complexe zaken helder te maken zonder ze te versimpelen. Dat stelt je in staat om helder te communiceren en goede beslissingen te nemen.

Dat doet ZinInZin in wetenschap, bedrijfsleven en overheid. Als trainer, ondernemer, voorzitter, projectmanager en schrijver.

ZinInZin denkt en implementeert duurzaam

ZinInZin staat voor duurzaamheid in brede zin: een wereld waarin we met zijn allen kunnen en willen leven.

Daarom zet ZinInZin zijn expertise in voor maatschappelijk betrokken initiatieven op sociaal, cultureel en milieugebied.

Bekijk de projecten van ZinInZin